Про відділ з питань комунальної власності

Відділ з питань комунальної власності Миронівської районної ради

Відділ з питань комунальної власності займається управлінням майном комунальної власності, що є у спільній власності територіальної громади району. Серед завдань також передача в оренду, відчуження (приватизація) майна комунальної власності територіальної громади Миронівського району; подання на розгляд районної ради пропозицій щодо порядку та умов відчуження комунального майна та проектів районних програм приватизації та переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації.

Адреса: вул. Соборності, 58, м. Миронівка,  Київська обл., 08800
Телефон: (04574) 5-13-06
Факс:        (04574) 5-46-80
Е-пошта
mir-kom@ukr.net

Положення

Посадові інструкції

Рішення «Про делегування повноважень Миронівської районної ради Миронівській районній державній адміністрації»

Рішення «Про структуру  Миронівської  районної  ради VIІ скликання»

 

Основні функції:

 • Здійснює облік майна, що перебуває у спільній власності територіальної громадирайону.
 • Здійснює надані районною радою в установленому порядку повноваження з управління майном підприємств, установ, організацій, заснованих на спільній власності територіальної громадирайону.
 • Готує пропозиції на розгляд районної ради про створення, реорганізацію та ліквідацію комунальних підприємств та установ.
 • Представляє на затвердження сесії районної ради статути (положення) комунальних підприємств, установ контролює їх дотримання та приймає рішення у разі їх порушення.
 • Готує рекомендації на призначення та звільнення керівників комунальних підприємств, установ, об’єктів спільної власності територіальної громади району, здійснює контроль за дотриманням умов контрактів керівниками комунальних підприємств, установ. об’єктів спільної власності.
 • Готує до укладення та припинення контракти з керівниками підприємств, установ , веде реєстрацію трудових контрактів з керівниками.
 • Здійснює контроль та перевірку за наявністю, ефективністю, цільовим використанням і збереженням закріпленого за підприємствами, установами майна, подає оперативну інформацію і вносить відповідні пропозиції районній раді.
 • Здійснює заходи щодо сприяння процесам приватизації, демонополізації господарюючих суб’єктів комунальної власності району, за дорученням голови ради готує пропозиції щодо передачі:

— об’єктів права державної власності у комунальну власність територіальної громади району або у їх спільну власність, а також об’єктів  права комунальної власності у державну власність;

— об’єктів із комунальної власності територіальних громад сіл, селищ у їх спільну власність і навпаки;

— із державної у комунальну власність майна, закріпленого за підприємствами, об’єктів соціальної інфраструктури, споруджених за рахунок коштів підприємств;

— готує та подає на затвердження голови районної ради акти приймання-передачі об’єктів.

 • Відповідно до законодавства Українивносить пропозиції власникам майна щодо відчуження у спільну власність територіальних громадрайону належного їм майна, а також розглядає питання про передачу майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад району, іншим власникам, готує пропозиції з цих питань на розгляд районної ради.
 • Готує розпорядження голови районної ради щодо створення комісії з питань передачі об’єктів, що є спільною власністю територіальних громад району,визначення порядку їх роботи та подає документи з приймання-передачі та затвердження.
 • Організовує, приймає участь, в проведенні конкурсівна право орендимайна.
 • Готує документи за дорученням районної ради на наданнядозволу підприємствам, установам майно яких перебуває у спільній власності територіальної громади району на передачу в оренду цілісних майнових комплексів, їх структурних підрозділів , іншого нерухомого майна та його списання.
 • Здійснює методичне керівництво з питань управління майном спільної власності територіальної громади району та зв’язки з органами управління майном територіальних громад сіл, селищ району.
 • Здійснює за дорученням районної ради інші повноваження, пов’язані з управлінням майном спільної власності територіальної громади району.